• <xmp id="iigig"><noscript id="iigig"></noscript>
  • <table id="iigig"><center id="iigig"></center></table>
      現在位置:首頁 >> 業務范圍 >> 股權類投資

    股權類投資是指通過投資取得被投資單位的股份。股權投資通常為長期持有,通過股權投資達到控制被投資單位,或對被投資單位施加重大影響,或為了與被投資單位建立密切關系,以分散經營風險。

    男生讲讲自己第一次细节知乎
  • <xmp id="iigig"><noscript id="iigig"></noscript>
  • <table id="iigig"><center id="iigig"></center></table>